مرور رده

فیلم

فیلم یا پرده‌بینی اصطلاحی است که به‌طور عام شامل تصاویر و عکس‌های متحرک می‌گردد. ریشهٔ این نام در این واقعیت است که فیلم عکاسی به‌ طور تاریخی عنصر اساسی رسانه ضبط و پخش تصاویر متحرک به حساب می‌آمده‌است.