مرور رده

فضا

کشفیات جدید ناسا در ماموریت های خاص چه ارتباطی با فناوری داشته

کشفیات جدید ناسا در ماموریت های خاص چه ارتباطی با فناوری داشته کشفیات جدید ناسا : ناسا برای بسیاری از ما معنای اصلی ایده ها و ماموریت های اکتشافی بزرگ بوده. اما آن ها همیشه با پستی و بلندی…

سلفی‌های فوق‌العاده زیبا کاوشگر Curiosity ناسا از سیاره‌ی سرخ

سلفی‌های فوق‌العاده زیبا کاوشگر Curiosity ناسا از سیاره‌ی سرخ سلفی‌های فوق‌العاده زیبا : کاوشگر سازمان فضای آمریکا، ناسا، سلفی‌های فوق‌العاده زیبا بر روی مریخ از خود گرفته است. ناسا در یک…