Ultimate magazine theme for WordPress.

آتش سوزی کلیسای نوتردام و دلیل وقوع آن

آتش سوزی کلیسای نوتردام و دلیل وقوع آن

آتش سوزی کلیسای نوتردام : روز گذشته یعنی 15 ماه آوریل 2019 در پاریس اتفاقی دردآور در پاریس دوست داشتنی موجب هراس و نگرانی بسیاری شد. آتش سوزی بزرگی که در این کلیسای قدیمی رخ داد باعث سقوط مناره و سوختن سقف آن به صورت کامل شد.

چیزی که در مورد آتش سوزی کلیسای نوتردام می دانیم

بر اساس گزارش آتش نشانی پاریس ، این آتش سوزی مهیب در ساعت 6.30 دقیقه ی بعد از ظهر آغاز شد. حدود 9 ساعت بعد مقامات فرانسه و شهر پاریس اعلام نمودند که آتش تحت کنترل بوده و دیگر خطری این کلیسای تاریخی را تهدید نمی کند اما این سخنان در زمانی گفته شد که مناره ی آن به داخل کلیسا سقوط کرده و در واقع آتش به داخل نیز سرایت کرده بود و حفره ای بوجود آمده بر روی سقف نیز اکسیژن مورد نیاز برای آتش بیشتری را فراهم می ساخت. این آتش داخلی تمامی ستون های قدیمی و قرون وسطایی داخلی این کلیسا را با خاکستر یکسان کرده و زمانی مسئول کلیسا متوجه دود داخل ساختمان شد که بسیار دیر شده بود و آتش بزرگی در داخل آن تشکیل شده بود. این ستون های قدیمی که با نام “جنگل ” نیز شناخته می شدند ارزش تاریخی بالایی برای فرانسوی ها و مسیحیان داشت.

در گزارشات گفته شده که در آتش سوزی کلیسای نوتردام هیچ کسی کشته نشده و تنها یک آتش نشان آسیب شدیدی دیده که پزشکان در حال رسیدگی و به او هستند. یکی از شاهدان عینی گفته که پیش از بزرگ شدن آتش درب های کلیسا بسته شده و جلوی ورود توریست ها به داخل گرفته شده. پس از بسته شدن درب دود شروع به ظاهر شدن کرده و دمای بالای آتش به سازه های چوبی که جهت نوسازی کلیسا نصب شده بوده آتش گرفته و این مساله موجب شده تا آتش به صورت کامل از بیرون دیده شود.

حدود 500 آتش نشان برای نجات قلب پاریس یعنی کلیسای نوتردام اعزام شدند و پنج ساعت با آتش بزرگ جنگیده تا آن را تحت کنترل خود درآورند. ساعت 11 رئیس آتش نشانان آقای ژاله اعلام نمود که دو برج و سازه ی کلیسا از آتش حفظ شده اما متاسفانه دو سوم سقف سوخته. رئیس جمهور مکرون در این باره گفته به سرعت کمپینی را راه اندازی کرده و این کلیسا را بازسازی خواهد نمود.

دلیل این آتش سوزی بزرگ به گفته ی ژاویر ، یکی از شاهدان عینی جشنی بوده که در نزدیکی کلیسا برگزار شده بوده و تنها با گذشت یک ربع صدای هشدار موجب هراس میهمانان شده که به زبان های فرانسه و انگلیسی از آن ها می خواسته تا ازمحوطه خارج شوند. آثار هنری داخل کلیسا آسیب کمی دیده اند و بسیاری از آن ها به مکانی امن منتقل شده و تا بازسازی در بانک ها نگهداری خواهند شد.

آتش نشانی پاریس دلیل به طول انجامیدن مهار آتش گفته : ” دلیل آن سازه ی چوبی “جنگل” بوده که در زیر سقف قرار داشته که پس از آتش زدن مناره تحمل وزنش کاهش یافته و آتش مانند باران در محوطه ی داخلی پخش شده و همه جا را آتش کشیده.

ارسال یک پاسخ