Ultimate magazine theme for WordPress.

ربات های نظامی و انتقاد آمریکایی ها از برنامه Atlas

ربات های نظامی

ربات های نظامی : با وجود اینکه وزارت دفاع آمریكا اعلام کرده است كه مردم همیشه تصمیم گیرنده نهایی در خصوص شلیک ربات های مسلح هستند ولی در بیانه ای آمده است که برنامه هایی جهت سیستم های نظامی وجود دارند که خود می توانند اهداف شان را در میدان جنگ تعیین کنند! این برنامه ها به دنبال ارتقاء سیستم های هدف گیری موجود، با ایجاد تحولاتی در دستگاه های هوشمند می باشد. آمریکا ادعا کرده که قوانین حاکم بر ربات های نظامی هنوز پابرجاست و در نهایت انسان ها هستند که قدرت واگذاری فعالیت های خود را به آن ها خواهند داشت.
هدف برنامه های وزارت دفاع آمریکا ارتقاء سیستم های هدف گیری ​​و سیستم های کشنده پیشرفته خودکار است که در وسایل نقلیه نظامی زمینی مورد استفاده قرار میگیرند و به تفنگداران ارتش آن کشور کمک خواهد کرد .
بسیاری از منتقدان نگران هستند که اینگونه سیستم های هوشمند با توانایی انتخاب هدف که به صورت خودمختاری تصمیم میگیرند ، ممکن است فجایعی بسیار هولناک در بر داشته باشند . بر همین اساس ارتش آمریکا پس از موج انتقادات ، پیشنهاد خود در این خصوص را به تاخیر انداخت تا بتواند نقش کلیدی انسان در روند هدف گیری با این سلاح ها را تأیید و اثبات کند. شاید با وضع قوانینی همچون نیاز به کاربردن انگشت انسان بر روی هر ماشه باشد بتوان کمی به امنیت این سلاح ها افزود اما به هر حال این گونه روش ها بدون مشکل و خطا نمی باشد و ممکن است با یک اشتباه کوچک اتفاقی بزرگ رخ دهد .
هم اکنون بحث های زیادی در مورد ارتباط انسان و روبات ها صورت میگیرد که اغلب منتقدین بر این موضوع اتفاق نظر دارند که نباید تصمیمات مهم و نهایی خصوصا امورات نظامی بر عهده ربات ها باشد هر چه قدر هم که ربات ها عاری از اشتباهات سیستمی باشند همین که فاقد عواطف و احساسات هستند می توانند فجایعی بسیار وسیع تر به بار آورند .
یکی از مقامات آمریکایی به خبرنگار وزارت دفاع این کشور گفته است که ربات های نظامی مربوط به برنامه Atlas می توانند به راحتی کسی را هدف گرفته و بکشند.
پروفسور مایکل هوروویتز، دانشمند سیاسی در دانشگاه پنسیلوانیا و یکی از اعضای ارشد کمیته مرکز امنیت ملی نیویورک، به یکی از خبرگزاری ها گفته است: ” تجدید نظر در برنامه Atlas بسیار حیاتی است … و درجه خودمختاری ربات ها و سطح مشارکت انسان در استفاده از این نیرو باید مشخص گردد”.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.