Ultimate magazine theme for WordPress.

سرطان دیو ماستین اسطوره موسیقی راک طرفدارانش را شوکه کرد

گروه  مشهور راک ، مگادث، تورهای آینده خود را به علت اینکه عضو اصلی گروه تحت درمان قرار می گیرد ، لغو کرد. دیو ماستین به علت مبتلا شدن به سرطان گلو تحت درمان می‌باشد و به طرفداران  خود این…

علت صدای جیر جیر کلاچ

علت صدای جیر جیر کلاچ یکی از چیزهایی که ممکن است موجب ناراحتی و اذیت در رانندگی شود، صدای عجیب و غریب همانند صدای جیر جیر یا جیغ زدنی است که زمانی که موتور خودرو را روشن می کنید، شنیده می…