Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور رده

اقتصاد

اقتصاد یا ترازمان به یک نظام اقتصادی در یک یا چند منطقه جغرافیایی یا سیاسی خاص اطلاق می‌شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می‌باشد.

یک اقتصاددر مجموع کل ارزش معاملات میان فعالان اقتصادی نظیر افراد، گروه‌ها، سازمانها و حتی ملتهاست.

اقتصادبرآیند کلیه فرایندهایی است که فرهنگ، ارزشها، آموزش، تکامل تکنولوژیکی، تاریخ، سازمان اجتماعی، ساختار سیاسی و سیستمهای قانونی و همین‌طور جغرافیا و مواهب طبیعی را دربر می‌گیرد. این عوامل زمینه، محتوا و شرایطی را که یک اقتصاد در آن عمل می‌کند را تعیین می‌نمایند. برخی فرهنگها اقتصادهای مولدتری را به وجود می‌آورند و لذا ارزش یا GDP بیشتری را تولید می‌کنند.

وزیر صنعت : خودروهای پارکینگی راهی بازار می‌شوند

وزیر صنعت : خودروهای پارکینگی راهی بازار می‌شوند وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در ماه های گذشته تعدادی از خودروها کسری قطعه داشتند، گفت: در حال حاضر تعهدات طبق برنامه انجام می…

میزان درآمد و سودزایی اپل فیسبوک و مایکروسافت نظر سرمایه گذاران را به خود جلب نموده

میزان درآمد و سودزایی اپل فیسبوک و مایکروسافت در ابتدای این هفته بسیاری از شرکت های بزرگ از جمله فیسبوک ، اپل و مایکروسافت میزان درآمد و سودزایی شرکت خود را اعلام نموده اند که با ارقام…

شاخص بورس امروز کاهش یافت

بورس تهران با معاملات کم‌حجم و رخوت‌آور امروز در نهایت شاهد تحرک بورس‌بازها در میان تک‌سهم‌ها به رهبری گروه قند، دارویی‌ها و تک‌سهم‌های سیمانی بود. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق…