Ultimate magazine theme for WordPress.

دادگاه جولیان آسانژ تا قبل از 2020 در مورد استرداد او تصمیم می گیرد

دادگاه جولیان آسانژ تا قبل از 2020 او تصمیم می گیرد این پرسش که آیا جولیان آسانژ به آمریکا مسترد می شود یا خیر، هنوز پاسخ داده نشده است. دادگاه انگلستان اعلام کرده که دادگاه جولیان آسانژ در…

علت خروج دود سياه از اگزوز

علت خروج دود سياه از اگزوز همان‌طور که یک موتور شروع به قدیمی شدن و در نهایت از رده خارج شدن می شود، شروع به تغییرات می کند.ممکن است هنوز هم خوب کار کند، اما به اندازه زمانی که جدید بود ،…