سلامت و پزشکی | دیجی طور
Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور رده

سلامت و پزشکی

قرص فنازومکس 100 چیست

قرص فنازومکس 100 چیست ؟ فنازومکس یا فنازوپریدین دارویی است که برای رفع درد و سوزش مجاری ادراری و مثانه استفاده می شود. این دارو برای درد به کار می رود