ماورالطبیعه | دیجی طور
Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور رده

ماورالطبیعه

ماورالطبیعه به مسائل یا پنداشته‌های جادویی، دینی یا نیروهای ناشناخته‌ای اطلاق می‌شود که در شرایط عادی دریافتنی نباشند و تنها از روی آثارشان تشخیص‌پذیر باشند.