Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور رده

فناوری

فناوری یا تکنولوژی دانش-مهارتی است برای ساختن افزار (نرم یا سخت). این دانش-مهارت ممکن است پیچیده یا ساده، شخصی یا شایع، جدید یا قدیمی و… باشد.

تکنولوژی دیپ فیک را فراموش کنید پرتره های دیپ ویدئو کارایی بهتری دارند

تکنولوژی دیپ فیک را فراموش کنید دنیای عجیب و غریب تکنولوژی دیپ فیک ، دنیایی که در آن صورت انسان های عادی جایگزین ستاره های معروف شده امسال توجه بسیاری را به خود جلب نموده. شاید در گذشته با…