فناوری | دیجی طور
Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور رده

فناوری

فناوری یا تکنولوژی دانش-مهارتی است برای ساختن افزار (نرم یا سخت). این دانش-مهارت ممکن است پیچیده یا ساده، شخصی یا شایع، جدید یا قدیمی و… باشد.