نرم افزار و اپلیکیشن | دیجی طور
Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور رده

نرم افزار و اپلیکیشن

نرم افزار و اپلیکیشن بخشی است که دربرگیرنده داده‌ها یا دستورهای کامپیوتر است (بر خلاف سخت‌افزار که اجزای تشکیل دهنده کامپیوتر را می‌سازد).