شبکه های اجتماعی | دیجی طور
Ultimate magazine theme for WordPress.
مرور رده

شبکه های اجتماعی

سایت فیسبوک با پرداخت پول از کاربران می خواهد تا برنامه ای نفوذی را بر روی گوشی های خود نصب کنند

فیسبوک سال 2018 را بسیار پر سروصدا و با رسوایی های اطلاعات شخصی متعددی به پایان رساند. اکنون خبری دیگر در مورد این شرکت منتشر گردیده. فیسبوک با پیشنهاد مبلغی به صورت ماهیانه از کاربران خود…

سایت فیس بوک دسترسی مامورین شفاف سازی سیاسی را می بندد

سایت فیس بوک سایت فیس بوک : تا حدود دو ماه دیگر رای گیری سراسری در رابطه با فیس بوک صورت خواهد گرفت و بیش از دو سوم جمعیت جهان می توانند در این رای گیری شرکت کنند. اما این شرکت امکان دسترسی…